Експертна група "Підприємці за реформи"
https://www.facebook.com/groups/324721437721318/

Калькулятор загального податкового навантаження 2015 (версія 2.2)

Норми законодавства

Ставка ПДВ,%
Ставка податку на прибуток,%
Ставка податку на дивіденди,%
Ставка утримання єдиного внеску,%
*Фіксоване утримання єдиного внеску з працівника, грн
Ставка податку на дохід фізичних осіб (ПДФО),%
Ставка військового збору,%
Ставка розрахунку мінімального соціального внеску,%
Фіксована ставка єдиного податку ФОП 1-ї групи,%
Фіксована ставка єдиного податку ФОП 2-ї групи,%
Ставка єдиного податку ФОП з обігу (3-я група) без ПДВ,%
Ставка єдиного податку ФОП з обігу (3-я група) з ПДВ,%
Мінімальна з/п, грн
*Кількість мінімальних з/п, на яку не діє коефіцієнт ЄСВ

Параметри діяльності підприємства

Додана вартість реалізованих товарів / послуг, грн
Кількість працівників
Норма прибутку підприємства,%
Норма виплати дивідендів,%
Ставка нарахування єдиного внеску (ЄСВ),%
Коефіцієнт пільгового застосування ЄСВ
Відношення розміру "сірої" зарплати до "білої"

Використовується оптимізація оподаткування чрез ФОП
Номер групи платників єдиного податку ФОП
Послуга банку для ФОП,%
Кількість ФОП, задіяних в оптимізації
ФОП є платником ПДВ

Використовується стороння фінансова послуга
Вартість послуги виводу готівки,%Про калькулятор

Калькулятор загального податкового навантаження розраховує загальну суму витрат, які підприємство має понести на те, щоб витягти максимальну кількість готівки з отриманого протягом місяця заробітку - доданої вартості реалізованих товарів, послуг та продукції.

Саме такий розрахунок дає можливість визначити розмір загального податкового навантаження - так ми називаємо відношення суми всіх податків і зборів, які підприємство за цих умов мусить виплатити, до розміру заробітку, тобто до розміру доданої вартості.

В розрахунках передбачається, що підприємство працює на загальній системі оподаткування і є платником податку на прибуток. В калькуляторі враховані всі базові податкі окрім, акцизів і зборів, характерних для підприємств окремих галузей. Також передбачається, що нараховану заробітну плату підприємство перераховує на зарплатні картки працівників і тому не витрачається на послуги банка з видачі готівки.

Але головною особливістю калькулятору є його здатність розрахувати розподіл зароблених фінансів в умовах застосування підприємством схем оптимізації оподаткування або за рахунок використання фізичної особи - підприємця (ФОП), що працює на єдиному податку, або за рахунок сторонньої фінансової послуги (кошти, що проходять цими оптимізаційними схемами, виділені сірим кольором, а частину зарплати, яка походить з цих схем, ми називаємо "сірою").


Як користуватися

Введіть типовий для вашого підприємства розмір доданої вартості реалізованих протягом місяція товарів (послуг та продукції), кількість працівників, норму прибутку підприємства (відсоток від заробітку без ПДВ), норму нарахування дивідендів (відсоток від прибутку), значення базової ставки ЄСВ, та значення коефіцієнту пониження ЄСВ (якщо ваше підприємство на нього заслуговує), а потім просто натисніть кнопку "Розрахувати". Калькулятор покаже двома колонками (в гривнях і у відсотках) точний розподіл фінансів, а в останньому рядку розмір податкового навантаження.

Якщо ви застосовуєте схему оптимізації оподаткування, задайте коефіцієнт відношення розмір "сірої" зарплати до "білої" (по замовчанню пропонується 1.5, тобто "сіра" частка зарплати в півтори рази перевищує "білу") увімкніть відповідну опцію і задайте параметри цієї оптимізації, а саме:

Якщо ви використовуєте ФОП - платника єдиного податку:
- номер групи платника єдиного податку, до якої належить ФОП
- вартість послуги банка з видачі готівки ("сірої")
- кількість задіяних ФОП-ів, адже річний обіг одного ФОП обмежений законодавством
- визначення, чи є ФОП платником ПДВ

Якщо ви користуєтеся сторонніми фінансовими послугами:
- вартість фінансової послуги у відсотках до її обсягу

Калькулятор дозволяє змінити не тільки параметри діяльності підприємства, але й норми законодавства - це дає можливість прогнозувати вплив змін законодавчих норм на фінансовий стан підприємства (* - зірочкою помічені норми законодавства, які сьогодні не застосовані, але розглядаються в експертних середовищах). Щоб порівняти різні розрахунки, просто додавайте їх до зведеної таблиці кнопкою "Додати розрахунок до порівняння" (до порівняння додається не більше п'яти розрахунків). Під кожним розрахунком можна залишити необхідний коментар, а кожний елемент таблиці можна видиліти простим кліком по ньому (щоб зняти виділення, треба клікнути по ньому ще раз).