П ідрозділи Державної служби охорони при МВС України, до складу яких входять працівники міліції охорони, на даний час у стадії ліквідації. Скасуванню найближчим часом також підлягає і Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ, затверджене постановою Кабінету Міністрів від 10.08.1993 № 615. Зазначений підзаконний акт, а також прийняті на його підставі положення про регіональні підрозділи ДСО надавали останнім шанс позиціонувати себе в якості суб’єктів господарювання на ринку охоронних послуг. 

Статус суб’єкта господарювання надавав можливість підрозділам ДСО отримувати ліцензії в МВС України на провадження охоронної діяльності.
Відповідно до положень Закону України «Про Національну поліцію», постанов КМУ від 02.09.2015 № 641, від 13.10.2015 № 834, на підставі яких зараз відбувається реорганізація підрозділів ДСО в поліцію охорони, правовий статус територіальних підрозділів поліції охорони змінено. За змістом зазначений нормативно-правових актів Національна поліція – центральний орган виконавчої влади, підрозділи поліції охорони – територіальні органи виконавчої влади.
За цих обставин, на даний час, у МВС України відсутні правові підстави для видачі ліцензій на провадження охоронної діяльності органам виконавчої влади, у тому числі територіальним, до яких віднесено підрозділи поліції охорони, що також підтверджується новою редакцією Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Видача ліцензій територіальним підрозділам поліції охорони матиме ознаки перевищення повноважень посадовими особами.
Таким чином, поліції охорони ЗУ «Про Національну поліцію» надано повноваження на здійснення охоронної діяльності, водночас, законні можливості їх реалізації, що надає ліцензія на провадження охоронної діяльності, відсутні. У ЗУ «Про Національну поліцію», а також іншому законодавстві України, не визначено, що поліція охорони здійснює господарську діяльність з охорони майна і фізичних осіб без ліцензії.
Як висновок, у замовників охоронних послуг, в тому числі, що фінансуються за рахунок державних коштів, існує законна підстава для прийняття рішення про відмову в укладанні договорів з підрозділами поліції охорони, за умов відсутності в них ліцензій на провадження охоронної діяльності.

Члени УФІБ Запрошуємо відвідати сайти компаній - членів УФІБ