22 лютого 2013 року в рамках виставки KIPS 2013 відбулась науково-практична конференція «Концепція вдосконалення технічного регулю-вання галузей охорони та безпеки. Створення системи оцінки відповідності «Регістр індустрії безпеки» - крок до саморегулювання».

Проведення заходу з обговорення проекту створення системи саморегулювання галузі охорони та безпеки було ініційовано ВГО «УФІБ» за підтримки Національного агентства з акредитації України (НААУ) та Асоціації «Українські акредитовані органи з оцінки відповідності» (УкрАО).

У конференції прийняли участь виробники та постачальники техніч-них засобів охоронного призначення (ТЗОП), компанії, які надають послуги з охорони, проектно-монтажні організації, представники Державної служби охорони при МВС України, органів з оцінки відповідності, вітчизняних та зарубіжних профільних професійних організацій, які приймають участь у ініціативі зі створення нової системи добровільної оцінки відповідності.

У доповідях учасників конференції було зазначено, що загальний стан та перспективи розвитку галузі послуг з охорони та безпеки, у тому числі з використанням ТЗОП, не влаштовують ні виробників, ні споживачів. Одним із факторів впливу є недосконалі функції сучасної системи державного та технічного регулювання, такі як обов’язкова сертифікація продукції ТЗОП у системі УкрСЕПРО, невідповідність національних процедур з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів міжнародним та європейським. Механізми регулювання галузі потребують оновлення.

(З програмою конференції та ключовою тематичною доповіддю Олександра Черкашина можна ознайомитись тут)

Доповідачі також ділились досвідом створенням систем добровільної оцінки відповідності в інших галузях промисловості та послуг.

Як зазначив президент УкрАО Сергій Казанцев, майбутня система «Регістр індустрії безпеки» (РІБ) повинна бути цілком зрозуміла та прозора як для споживача, так і надавача послуг, можливі ризики повинні бути перекриті запобіжним страхуванням, а головне – необтяжлива для надавача послуг.

Президент європейської асоціації галузі ТЗОП та протипожежної безпеки Марк Шабо розповів історію створення системи координації робіт з оцінки відповідності продукції ТЗОП і послуг з їх використання CER-TALARM за ініціативою громадського об’єднання EURALARM, а також зазначив, що в майбутньому буде доцільним заключення угоди з питань набуття членства системи РІБ у CERTALARM з метою взаємного визнання результатів випробувань і оцінки відповідності, створення єдиного спеціального маркування продукції ТЗОП.

Учасники конференції прийняли резолюцію щодо підтримки ініціативи УФІБ та інших учасників майбутньої системи «Регістр індустрії безпеки», яка передбачає створення ініціативної групи (оргкомітету) з впровадження проекту та виконання необхідних організаційних заходів відповідно до першого етапу створення.

Члени УФІБ, зацікавлені в участі у роботі над цим проектом, будуть запрошені до оргкомітету, про створення якого буде надано відповідну інформацію.

Програма конференції
Резолюція конференції
Доповідь Олександра Черкашина